‘The Neologism of the Female Voice’

‘The Neologism of the Female Voice’, 2016, sound installation with occasional performance

“Puck Vonk inquiries about the idiosyncrasies of sound, challenging the audience to think beyond them, to consider sonic phenomena in relation to one another – whether they be music, voices, listening, media, the architecture of Marres, or her performance in itself. In her sound installation The Neologism of the Female Voice, the overlapping recordings act as a script that requires an active audience to complete its narrative. “Listening is part of this searching process, quickly assigning meaning to what you hear and trying to place this in the right order.” Listening is an act, a field of action, or a metaphor through which we can better understand our surroundings and the way we perceive and interpret the context of social activity. As Jean-Luc Nancy stated, “To be listening will always, then, be to be straining toward or in an approach to the self”. Likewise, Vonk explores her own being-in-the-world and the nuanced concept of femininity by experimenting with the objectlessness of the voice. She manages to navigate the immaterial path between organ and sound to convey and reflect upon sound as a powerful, evocative tool that generates, mediates and catalyses the experience of reality.”

Catalogue text: Barbara Cueto en Bas Hendrikx
Marres Currents #4 Running Time

Marres Currents #4: Running Time
Curated by: Barbara Cueto & Bas Hendrikx
14.12.16 – 12.02.17
Photo credit: Sacha Ruland

 

“Puck Vonk bevraagt de typische eigenschappen van geluid, en daagt het publiek daarmee uit om hier overheen te denken, om geluidsfenomenen in relatie tot elkaar te beschouwen – of het nu om muziek, stemmen, luisteren, media, de architectuur van Marres, of haar performance op zich gaat. In haar geluidsinstallatie The Neologism of the Female Voice fungeren de overlappende opnames als een script dat een actief publiek vereist om zijn verhaal compleet te maken. “Luisteren is onderdeel van deze zoektocht, snel betekenis toekennen aan wat je hoort en proberen dit in de goede volgorde te plaatsen.” Luisteren is een handeling, een actief veld, of een metafoor waarmee we onze omgeving, maar ook onze waarneming en interpretatie van de context van sociale activiteit, beter kunnen begrijpen. Zoals Jean-Luc Nancy stelde: “Luisteren zal dus altijd betekenen dat men zich met inspanning richting, of in benadering van, het zelf begeeft.” Op een vergelijkbare manier onderzoekt Vonk haar eigen in-de-wereld-zijn en het genuanceerde concept van vrouwelijkheid door te experimenteren met de objectloosheid van de stem. Ze slaagt erin een immaterieel pad tussen orgaan en geluid te navigeren, wat leidt tot het overbrengen en reflecteren op geluid als een krachtig en evocatief instrument dat de beleving van de werkelijkheid tot stand brengt, medieert en katalyseert.”

Catalogus tekst: Barbara Cueto en Bas Hendrikx
Marres Currents #4 Running Time